روش های قلمه زدن گل رز در منزل به دو شیوه متفاوت

قلمه گل رز به دو روش جالب

قلمه زدن گل رز کاری به ظاهر ساده است اما دارای نکاتی است که باید بدانید تا بهترین نتیجه را از تکثیر رز بگیرید. آشنایی با زمان آبیاری و بستر مناسب برا قلمه، نحوه ی صحیح قلمه زنی و آشنایی روش های متفاوت تکثیر گل رز را در مطلب زیر بخوانید. ادامه خواندن “روش های قلمه زدن گل رز در منزل به دو شیوه متفاوت”